www.narrator.se

Rön, råd, iakttagelser och funderingar i hälsofrågor
 

Senaste revidering

2007-01-09

 

Kurt W Donsbach

 Santa Monica Informationscenter

 

 

Källmaterialet till denna informationstext är hämtad från den svenska översättningen av ett  informationsblad författat av Dr Kurt W Donsbach med rubrik Nutrition In Action Seminar
 

 

DHEA

 Hormonet som kan motverka åldrandet.

 Människans ökade livslängd har satt oss ett dilemma; kan våra fysiska kroppar och mentala processer klara av den ökade livslängden? Vill vi leva längre om vår förmåga att lära, minnas och tänka försvagas?

 

Vad är DHEA? 

Dehydroepiandrosteron är en naturligt förekommande fosfolipidnutrient, en steroid hormon som produceras av binjurarna. DHEA produceras i större mängd än andra binjuresteroida hormoner. Den kallas av forskare för “moderhormonen” eftersom den är en föregångare för framställningen av många andra hormoner.

Dessa är ansvariga för att följande kroppsfunktioner ska fungera; 1) bibehålla feminina och maskulina egenskaper, 2) stresskontroll, 3) fett- och mineralomsättning.

Det har funnits många: produkter som sagts agera som föregångare till DHEA, alla gjorda av sötpötatis/jamsrot. Jamsrot är en knölrot som länge använts i medicinska syften men även som föda.

 Vad gör DHEA?

Kroppen producerar DHEA och omvandlar det sedan till andra hormoner. Forskarna har funnit att DHEA har betydande effekter såsom att motverka fetma, åldrande, stress, PMS-besvär, menopausproblem och t o m cancer.

DHEA har även andra fantastiska effekter. Fyrtiotusen medicinska studier och artiklar om DHEA har visat att låga DHEA värden hos människor står i växelförhållande med ökad risk för cancer; hjärtsjukdom, osteoporos (benskörhet), extrem övervikt, diabetes och för tidigt åldrande.

Livslängd

 Hämmande av för tidigt åldrande.

En dam i de övre 50 som deltog i en dubbelblindstudie med DHEA uttryckte sig så här; “Jag vet hur folk blir gamla i detta land (USA). De sitter. De sitter där i pensionärshemmen. Det är en fruktansvärd förspillan. Jag behöver inte bli 100 - men jag vill vara levande! Jag vill ha energi till att ta hand om mig själv, till att kunna jobba om jag vill, till att fullfölja nya projekt.”

Deltagarna tog hormonet halva året och ett placebo resten av året, utan att veta vilket som var vilket. Men hennes kropp visste. Hon var angelägen om att komma upp ur sängen på morgnarna, hon sov mindre, men bättre. Hon kände sig mer sensuell och kvinnlig och hon fick mer gjort. Hon kunde definitivt känna skillnaden.

Immunförsvarshöjare

DHEA skyddar mot bakterie- och virusinfektioner. Man tror att DHEA stimulerar T-celler, B-celler och makrofager. John Nestler, endokrinolog på “the Medical College of Virginia”, säger följande, “DHEA är en av de mest rikligt förekommande hormonerna hos människan, så det finns all anledning att tro att det har biologiska effekter på oss. Om jag skulle gissa vilka av dessa effekter som är den starkaste, skulle jag säga skyddet mot hjärtsjukdomar och den immunförsvarshöjande effekten.

Kardiovaskulär förbättring

Forskningsarbetet av Dr Elizabeth Barrett-Conner från “UC San Diego”som publicerades i “The new England Journal of Medicine” förser oss med intressanta bevis. Den naturliga nivån av DHEA mättes och de med högre DHEA värde levde längre och hade mycket lägre risk för hjärtsjukdom.”

Cancerförebyggande

Dr Arthur Schwartz från “the Fels Institute of Temple UniversiW’ gav DHEA till möss som fötts upp till att utveckla bröstcancer. Mössen höll sig cancerfria!  

I en studie på 5000 kvinnor på Guernsey-ön i Storbritannien hade kvinnor som utvecklat bröstcancer onormalt låga DHEA värden så långt som 9 år innan sjukdomsutvecklingen. Den största risken för cancer hörde samman med det lägsta DHEA värdet.  

I en 22-årig studie på 5000 tillsynes friska kvinnor, upptäcktes det att 100% av de som utveck­lade och dog av bröstcancer hade blodvärden av DHEA som var lägre än 10% av vad som varit normalt för deras ålder. 100% av de kvinnor som hade högre värde än genom­snitts­nivån av DHEA höll sig fria från all sorts cancer!

Mental skärpa och minnesförbättring

Att bibehålla DHEA nivån i kroppen har visat sig vara viktigt för att förbättra minnet, förhindra Alzheimers och förebygga benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet. 1 en studie fann Dr C.R. Merrill från “the Laboratory of Biochemical Genetics” in Bethesada, Maryland, att Alzheimers patienter har 48% lägre DHEA än en kontrollgrupp.

 

Hjälp för diabetes

Forskarna Douglas Coleman och Edward H Leiter från “Jackson Laboratory” in Bar Harbor; Maine, fann att om man gav DHEA i stora doser till möss som fötts upp till att utveckla antingen diabetes eller kraftig fetma, blockerades totalt utvecklingen av båda tillstånden. Detta hände utan någon förändring av kostintaget.

Klimakteriebesvär

John Lee, M.D., från SebastoPOl, Californien, har observerat och behandlat 100 kvinnor som gått igenom klimakteriet, de flesta hade gått ner i vikt, ett tecken på benskörhet. Många hade också haft ett eller flera benbrott. Lee använde densitetstest för att mäta effektiviteten av natur­ligt progesteron.

“Resultaten från denna studie antyder att osteoporos inte är något oåterkalleligt tillstånd. Motsatsen har demonstrerats genom skelett-densitets-test och genom kliniska resultat. Detta kan inte sägas om någon annan konventionell terapi för osteoporos.” Dr Alan Gaby åberopar starka associationer mellan låga DHEA-värden och osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet.

Sötpotatisens medicinska egenskaper har faktiskt varit känt länge av medicinlalväxtodlare och farmaceutiska tillverkare. Japanska forskare har upptäckt att en art av sötpotatisen som växte i södra Mexiko innehöll en naturlig kemikalie som kallas Diosgenin, vilken är anmärkningsvärt lik progesteron. I flera år efter denna upptäckt var mexikansk sötpotatis en primär källa för produktionen av progesteron och flera andra hormoner.

Viktkontroll

En av de mer spännande fördelarna med DHEAär dess förmåga att förbränna fett och att hålla det borta genom att förvandla fett till muskler. Det är en “termogen” substans därför att den hjälper till att förbränna kalorier till energi istället för att lagra dem som fett.

En forskare på “Temple University”, Dr Schwartz, har nu, utan tvekan, bevisat att DHEA är effektivt vid viktkontroll.

DHEA har nämligen förmågan att blockera en enzym som kallas G6PD (Glucose-6-fosfat dehydrogenase), ett enzym som är nödvändigt vid fettvävnadsbildning och som också främjar cancercellstillväxt.

Förmåga att blockera G6PD, förklarar varför DHEA:s kan bidra till kroppsfettsreducering och varför det har cancerföre­byggande effekter.

Vad säger forskarna?

DHEA är en ledstjärna för 18 olika steroida hormoner som är väsentliga för ”evig ungdom”. Tvärtemot hormoner som framkallar aktivitet i cellerna, stoppar DHEA kroppens processer. Några av ålderdomens sjukdomar är orsakade av den okontrollerbara produktionen av nuklein­syror, fetter och hormoner. DHEA minskar dess produktion och gör därmed åldringsprocessen långsammare.

Dr Norman Applesweig, New York Biochemist.

Sammanfattning

Alla över 25 år borde ta DHEA som ett tillskott till sin diet. Vetenskaplig forskning har kopplat samman ökade DHEA-värden med reducerad risk för de flesta degenerativa sjukdomarna, med fettminskning och med fördröjt åldrande.

DHEA är väldigt säkert därför att det är en kroppsegen substans som kroppen vet hur och när den ska använda för optimal hälsa, samtidigt som den tycks helt och hållet ignorera DHEA om den inte behöver det.

Det finns en unik, helt naturlig förelöpare för DHEA som framställs från vildvuxen sötpotatis som har fytofarmakomimetiska* egenskaper. Dessa stimulerar fördelaktiga hormonaktiviteter i kroppen vilka i sin tur bokstavligen vrider tillbaka den biologiska klockan för åldrande.

*  Fytomedicinska

 

P.S.  Normal dygnsdos för DHEA är 50-100 mg som intas på morgonen eftersom det om det intas på kvällen kan orsaka sömnlöshet.

***