www.narrator.seRön, råd, iakttagelser och funderingar i hälsofrågor
 

 

Senaste redidering

2006-12-27

 

"Hur jag blev botad"

Artikelförfattare:
Siv Wernborg

Artikeln har  publicerats i nr 2 juni 2006
2000-Talets Vetenskap

 

Enbys webbsida

 

 

Siv har tagit som sin livsuppgift att  infor- mera om Erik Enbys behandlingsmetoder. 

 De planerar fler före- läsningar.  Missa inte chansen att lyssna!

Maila till Siv för mer information! siv.wernborg@telia.com

 

* Undersök alter- nativen! Ibland kan de bli din räddning - men inte alltid.

Den bioekologiska medicinen har kommit för att stanna

 


Prognoser kan gäckas.

 

Hur jag blev botad  och  läkarnas prognos

 

"2 månaders överlevnad"

 

förvandlades till mer än 5 års överlevnad och fortfarande god hälsa.

 

Jag har överlevt mina maligna melanom med lågt differentierad histologi och spridning av polymorfa omogna celler till halsens lymfkörtlar utan strålbehandling, trots att sjukhuset endast gav mig två månader att överleva. En förhållandevis liten operation har gjorts, varvid en plommonstor tumör till höger på halsen avlägsnats.

När jag kom till dr Enby som patient i mars 2001, förklarade han för mig hur det kan förhålla sig med olika cancerformer. Det är således möjligt att malignt melanom, precis som andra former av cancer, kan vara resultatet av en infektion som växer lokalt i tumören, men som även förekommer generellt i kroppsvätskan/blodet.

Då dr Enby håller för helt sannolikt att det rör sig om en svampinfektion, ordinerades jag i huvudsak infektions- och mögel-hämmande terapier. Detta är jag tacksam för idag, ty jag lever fortfarande efter snart fem år och är vid god hälsa. Framförallt är jag tacksam att ha fått behålla halva ansiktet och halva halsen genom att inte underkasta mig sjukhusets behandlingar.

Vi är många som förstått att det inte står rätt till i forskningsvärlden. Det är ju självklart att man måste förstå den bakomliggande processen i kroppen, som gör att en besvärande symptombild successivt kommer till stånd, om det skall vara möjligt att stoppa en sådan utveckling. Dr Enby redogör för sin forskning och sina behandlingsmetoder för sina patienter och förklarar med sitt sjukdomsbegrepp som utgångspunkt, varför många ännu icke accepterade metoder kan fungera som en hjälp mot kronisk sjukdom.

Enbys forskargärning

Dr Enby har mikroskoperat kroppsvätskor i 25 år. Han har sett otaliga växande strukturer i kroppsvätskorna från kroniskt sjuka. De finns i mycket liten mängd eller inte alls hos "friska". Ibland finner man dem i en fas då de är aktiva och växer till. Detta skeende kan följas i mikroskopet.

Erik Enbys ideella forskargärning och livsverk har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Det är emellertid Enbys forskning det handlar om och inte det makthavande medicinska etablissemangets, vilket kan förklara varför hans väg har kantats av motstånd och tröghet. Det finns många bra behandlingsmetoder som ligger vid sidan av de vedertagna, och vars verkan bortförklaras genom enbart placeboeffekten.

Erik Enbys forskningsresultat öppnar för en ny typ av forskning, som kan förklara varför många, icke gängse  behandlingar, fungerar bättre att hämma kronisk sjukdomsutveckling genom att påverka infektionsfaktorer i kroppen. Detta har man inom skolmedicinen blundat för alltsedan mikrobiologin blev ett nytt forskningsfält för över 100 år sedan. Vi behöver sådana som Erik Enby, en kämpe som drivs av en övertygelse och som har förmågan att skapa ny kunskap. Det är alltid svårt att vara pionjär och banbrytare och skaka om de etablerade synsätten.

Siv Wernborg
Fil mag, Göteborg

En kompletterande berättelse med utförligare bakgrundsmaterial både från sjukvårdens insatser och från den terapi som gav Siv hälsan tillbaka kommer att  publiceras längre fram.


Publicerad 2006-06-17