www.narrator.seInformation om tumörsjukdomar

 

Senaste revidering
2011-08-23

Bokmärken

Undersökningar

Behandling

Tumörer i

Benmärg o skelett

Binjurar

Bisköldkörtlar

Blodcancer

Bukspottkörteln(

Hals

Hjärna o nervsystem

Huden

Galla och lever 

Lymfan

Livmodern

Livmoderhalsen

Mage och tarm

Mun, näsa, 

Muskler o bindväv

Njurar

Spottkörtlar

Strupen

Sköldkörteln

Tonsillerna

Underlivet

Urinblåsan

Äggstockarna

Ändtarmen

Ögonen

Öronen

Forskning

Bröstcancer
Lungcancer

Prostatacancer
 

Blodcancerförbundet

Gynsam

Laryngförbundet

 Sällsynta diagnoser  

Cancerdrabbades mötesplats

Om cellprover

Israelisk forskare har upptäckt nytt enzym i cancermetastaser

Ny metod för behandling av cancer i bukspottkörteln

Genombrott för förfinad diagnostik av barnleukemi

Bröstmjölk kan stoppa cancertumör

Genterapi botade dödssjuka i cancer

Även pojkar bör vaccineras mot cancer

Sol minskar risken för cancer i inre organ

Soldyrkan får farlig hudcancer att öka

Från Rädda livet om Hudcancer

Enkelt blodprov visar tarmcancer

 Enkelt test avslöjar livmodercancer

  Magcancerfall spås minska

 Rätt matvanor kan avstyra canceråterfall

 Vin kan minska risken för njurcancer

 Fet fisk skyddar mot cancer

 Läkarna missade Susannes tumör

P-piller minskar risk för flera cancerformer

20 besök i solariet tog hennes liv

Mobilen ger hjärntumör

Margaretas svåra huvudvärk var cancer

 

 

Sök senaste nytt på denna sida med hjälp av sökfunktionen
Ctrl-F i Windows  resp. Cmnd-F i Macintosh!
(Visas nederst på sidan)

Skriv sedan * eller aktuell rubrik


Övriga cancerformer

Personliga sidor

Hannas cancersida    Tumör och cancer  Att få cancer   Att leva med skelettcancer  

Information om sjukdomen

Dina rättigheter i vården   Patientens rätt till information, delaktighet och medinflytande

 Cancersmärta       Cancer och fysisk träning    Cancermikroben   Tiotusen får cancerdiagnos   

Virusorsakade cancersjukdomar     Mjukdelstumörer (sarkom)

Undersökningar
Datortomografi  Röntgen  Laparoskopi  Vävnadsprov  Mikroskopi och odling  Cellförändringar  Rektoskopi

 Tack vare graviditeten upptäckte de min cancer i tid, säger hon.

        Ultraljudsundersökning                                                      Cytoskopi/ Översikt                 

Varför görs undersökningen      Hur går den till             Varför görs undersökningen      Hur går den till

                Gynekologisk cellprovstagning                          Gynekologisk skrapning som undersökning

Varför görs undersökningen        Hur går den till       Varför görs undersökningen        Hur går den till

Koloskopi

Varför görs undersökningen         Hur går den till

Behandling

Cytostatika  Strålning   Kirurgiska metoder   Iscador    Hexilor   Helhetsdoktorn  Levertransplantation  HPV-vaccin

Sjukdomar som behandlas med strålknivskirurgi   Radiofrekvensbehandling   

Nytt hopp för patienter med leukemi  Restriktivitet förordas i behandling med EPO    

Immunterapi under klinisk prövning ger lovande resultat på hund och människa

 

Cellgiftsbehandling

Varför ges behandlingen      Hur går behandlingen till

Strålbehandling/

Varför ges behandlingen      Hur går behandlingen till

Ändrad strålbehandling av liposarkom      Ny strålteknik ger bättre resultat mot cancer i svalget

  Snabb strålterapi inte bra vid huvud-halscancer  Akupunktur fungerar vid illamående under strålbehandling
Slutsatsen av studien kan bero på bristande skicklighet att sätta nålar ( Utan Qi - sämre effekt)

 

Medicinsk information

Allmänt   Så sprids cancer i kroppen  Carcinoider  Några cancerformer 

Skelettcancer  Ewing sarkom  Osteosarkom   Sarkom   Bentumörer

   Skelettmetastaser   Talidomid kan förlänga livet hos cancersjuka   

 Benmärgscancer   Myelom  Riktlinjer för behandling av multipelt myelom    Ny medicin mot benmärgscancer

 Vad är myelom     Behandling av myelom   Multipelt myelom 

  Binjurecancer   Binjuretumörer  Binjurebarkscancer  Mer info om binjurecancer 

Cancer i bisköldkörtlar  En oförklarlig trötthet ...  

Mekanism bakom hyperaktivitet i bisköldkörteltumörer kartlagd

Blodcancer  (Leukemi)  

Beträffande blodsjukdomar, se även under Blodets och lymfans sjukdomar

Vad är blodcancer  Aggressiv blodcancer  Akut Leukemi   Barnleukemi   Om leukemi

Akut myeloisk leukemi   Aplastisk anemi    Kronisk leukemi   Multipelt myelom

Leukemimedicin kan ge hjärtsvikt       Nytt läkemedel mot leukemi godkänt inom EU

Glivec förbättrade överlevnad för cancerpatienter       Uppkomst av vuxenleukemi klarläggs

  Hopp för patienter med kronisk myeloisk leukemi, KML    Har letat i hela världen efter ny benmärg

 Umeåforskare identifierar viktig prognosmarkör vid kronisk lymfatisk leukemi 

 Stamceller kan skydda mot avstötning efter transplantation  Lennart har levt i 14 år med leukemi

 Positivt besked om nytt läkemedel mot leukemi     Enzym ny potentiell måltavla för blodcancerbehandling

Leukemiläkemedlet Ceplene godkänt av EU-kommissionen  Kartlagt DNA ökar chansen att hitta bot mot leukemi

 Nya möjligheter för behandling av barnleukemi ?   Rituximab gav längre överlevnad vid leukemi

Extrakt från vindruvekärnor tog kål på leukemiceller     Hopp för leukemipatienter

 Två samarbetande gener orsakar aggressiv blodcancer  

 *Ny upptäckt ger hopp om behandlingen av obotlig blodcancer

    

 

Cancer i  Bukspottkörteln  

Bukspottkörteltumör  Frågor och svar   Hormonproducerande bukspottkörteltumör 

Endokrina pancerastumörer   Snusare löper större risk för pankreascancer  

Diabetes kan vara ett tidigt symptom    Läsk och saft ökar risken för cancer i bukspottkörteln 

  MEN1 - Multipel endokrin neoplasi typ 1   Övervikt ökar risken för cancer

 Lovande resultat för ny medicin mot pankreascancer  * Forskare ser samband mellan läsk och cancer i pankreas

 

Tumörer   i hjärna och nervsystem 

Nervsystemet

Hjärntumörer  Umeåmetod för strålbehandling av hjärnan effektiv   Malingt gliom

  Mera hjärntumörer (Se v.meny)    Tumörer i centrala nervsystemet   Olika typer av hjärntumörer 

 Hypofystumörer    Hypofysär överproduktion av hormoner   Skallbastumörer   * Mobilen dubblar cancerrisken

Sökte för svår huvudvärk och  synförsämring, blev misstänkt för narkotikamissbruk.  MR avslöjade hjärntumör
Kirurgisk behandling av tumörer i centrala nervsystemet    Smärtbehandling vid cancer
 Kombinationsbehandling av strålning och cellgift ökade överlevnad vid hjärntumör   
Genentech vill få Avastin godkänt mot hjärntumör     Neuroblastom- lovande resultat från prekliniska studier
 Upptäckt av ursprung till hjärntumör    * Tomatgener ger lovande resultat mot hjärntumör

Ett faktamaterial om hjärntumörer och behandling   Nervvävnadstumörer    Neuroblastom 

 
Hudtumörer

Hudcancer   

 Basalcellscancer  Bilder Översikt  Vad händer i kroppen?  Symtom och diagnos    Vård och behandling   Fass

Malingt melanom Bilder   Vad händer i kroppen?    Symtom och diagnos   Vård och behandling    Fass

Skivepitelcancer Bilder   Vad händer i kroppen?  Symtom och diagnos  Vård och behandling  Skivepitelcancer

  Hudtumörer  Keratoser   Ljusterapi mot cancer och virus   Behandling av hudcancer utan missprydande ärr   

Vårtmedel mot hudcancer    Solbränna tar 60 000 liv om året    Solning har dubbelroll för hudcancer   

 Varierande skicklighet att diagnostisera hudcancer   Födelsemärken   Hudcancer fortsätter att öka i Sverige

Läkemedel mot reumatism orsakade maligniteter     Enkelt ljustest kan förebygga hudcancer

 Interferon-alfa kan förbättra prognosen vid högriskmelanom   Virus kan ge hudcancer  Cancer som luktar

Hudcancer ökar kraftigt i Sverige      Hudcancer extra farligt på hjässan    "Godartat" födelsemärke var cancer

 Cancerfonden vidhåller solningens risker   Födelsemärken ökar cancerrisk  

 Medicinska behandlingsprinciper vid hudmelanom    Genterapi lovande hos vissa patienter med hudcancer

 Lovande forskningsresultat mot melanom  * Nya grepp att förebygga hudcancer
 

Cancer i galla och lever  

Lever och Gallvägscancer    Målsökande läkemedel mot levercancer godkänt 

  Gallblåse- och gallgångscancer      RF-behandling av levermetastaser vid hormonproducerande tumörer

 

Onkologisk endokrinologi   Cushings syndrom    Levercancer    Frågor o svar 

     Lymfcancer och Lymfödem

Lymfkörtelcancer  Lymfödem i armar    Lymfödem i ben     Lymfom   Hodkins sjukdom

      Om malignt lymfom       Symtom, utredning och behandling av lymfom   Fråga lymfterapeuten  

 Non-Hodgkin-lymfom     Andras upplevelser av non-Hodgkin-lymfom  

Markör kan visa vilka som riskerar cancer i lymfkörtlarna    Ny diagnosmetod för mantelcellslymfom

 Borrelia kan orsaka svårbehandlad typ av lymfkörtelcancer   Nu är cancern borta

* Genetiska anlag för kronisk lymfatisk leukemi identifierade

 

Myelom Se under Benmärgscancer

Cancer i mage och tarm

  Magcancer    Frågor och svar  Magsäckscancer   Tjocktarmscancer 1    2   Tunntarmscancer  

  D-vitamin kopplat till minskad risk att dö i tarmcancer    Ökat stöd för immunterapi mot tarmcancer 

  B-vitamin kan minska magcancerrisk   Folsyra kan öka risken för tumörer i tarmen  Vad är  GIST?

Morötter skyddar mot magcancer   Kaffe kan ökar risk för kvinnor att få magcancer 

 Unik kampanj mot tjocktarmscancer   Mineral ökar risk för magsäckscancer  Enkelt blodprov visar tarmcancer   

 Bakterieinfektioner och magcancer   B-vitamin kan minska magcancerrisk   

 Cancer i matstrupen    Matstrups- och övre magmunscancer    Patienter med matstrupscancer ofta deprimerade 

   Magsäckscancer   Ökad magcancerrisk för snusare   Skärpta cancervarningar för rött kött  

Massundersökning av äldre i Stockholm för att upptäcka cancer i tjocktarm och ändtarm 

 Samband mellan charkuteriprodukter och magcancer   Antibiotika i tid kan förebygga magsäckscancer

 Svårt att nå rätt personer med tjocktarmscancer-screening    Cancer i arv gav bättre prognos

 Bättre behandling för tarmcancer utan mutation  Defekt gen bakom tjocktarmscancer 

Kolorektal cancer år 2015 – Koloncancer nästa stora utmaning

Operationens komplexitet vid kolorektal cancer   Hereditet för koloncancer kopplad till bättre prognos

   Inte självklart att vi ska screena för kolorektal cancer     Genetisk koppling mellan fetma och kolorektalcancer

Tveksamt om folsyrans cancerskyddande effekt     Ny bättre metod för analys av tjocktarmscancer

 Acetylsalicylsyra kopplad till minskad risk för magcancer    Positiva resultat för patienter med tarmtumör

Screening kan halvera risk för att drabbas av tarmtumörer  

D-vitaminbrist kopplas till cancer i tjock- och ändtarm   Immunförsvaret viktigt i kampen mot magsäckscancer

*Herceptin ökar överlevnaden vid HER2-positiv magcancer
 

      Tumörsjukdomar i mun, näsa, svalg och strupe

Tumörer i munhålan - benigna   Tumörer i munhålan - maligna 

Näs- och bihålecancer 

 Muncancer     Munhålecancer  Munhåletumörer  Komplikationer   Näs- och bihålecancer 

Läpp- och munhålecancer     Munhåle-,svalg- och strupcancer   Varningssignaler   Sköldkörteltumörer

Tungcancer  Exempel   En som kan berätta    Tidig diagnos ökar överlevnaden i tungcancer 

Cancer i tungan, Catrins berättelse   Spottkörtelcancer    Strupcancer    Strupcancer   En som kan berätta 

 Toncillcancer    Behandling   Oralsex ökar risk för tonsillcancer     Kraftig ökning av HPV-positiv tonsillcancer

Cancer i spottkörtlarna   (Adenoidcystisk cancer)     *  Ny cancergen upptäckt

 Tankar och känslor under behandling och rehabilitering för cancer i öronspottkörtel.

Strupcancer     Ny teknik bet på förstadium till cancer i matstrupen  

Operation vid halsbränna ger dåligt skydd mot matstrupscancer

 

    Muskel och bindväv    Tumörsjukdomar i muskler och bindväv 

Njurtumörer

Njurcancer     Låga nivåer av blodkärlsbildande faktorer indikerar aggressiv njurcancer  

Njurbäckentumörer    Njurcancer allmänt    Kliniska riktlinjer vid njurcancer   

 Nytt läkemedel mot njurcancer EU-godkänt    Proteinvärden ger info om njurcancer    

Normalt DNA-innehåll ger längre överlevnad vid njurcancer  Bättre bot för njurcancer? 

Blodkärlsbildning en angreppsväg mot njurcancer  

 * Molekyl hoppfull för njurcancerpatienter

 

Sköldkörteltumörer

Sköldkörteln   Sköldkörtelcancer       MEN1 - Multipel endokrin neoplasi typ 1

Underlivstumörer

Gynekologiska sjukdomar   Cancer i slidan   Peniscancer  Testikelcancer   Testikelcancer 2   Sex och cancer

 Sämre språklig förmåga efter cellgiftsbehandling    ”Manligheten sitter inte i en fulländad snopp”

 Svenskfödda kvinnor får oftare livmoder- och äggstockscancer 

* Cellgiftsbehandling kan vara bäst mot testikelcancer

 

Livmodercancer

Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling   Knutor i livmodern - myom

  Enkelt test avslöjar livmodercancer     Magnetkamera och ultraljud effektiv behandling mot myom

Myom   Jag slutade uthärda och gick till doktorn  Strålning via cylinder att föredra vid livmodercancer

 Östrogen som intas oralt kan ge cancer   * Träning minskar risken för livmodercancer

Livmoderhalscancer
Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos   Vård och behandling 
 Cellförändringar är inte cancer 

 Cancerrisk kvar trots behandling     Frågor & svar om vaccin mot HPV   HPV-test bättre för äldre?

Livmoderhalscancer kan vara ärftlig      Många kvinnor avstår cellprovskoll   Ökad cancerrisk borta efter tio år

Om cystor i äggstockarna   Nytt hpv-vaccin godkänt      Dålig kunskap om cancervaccin  

 Ny cellprovsmetod kan ge bättre skydd mot livmoderhalscancer      Fakta om Gardasil    

Vaccin mot livmoderhalscancer får begränsad subvention    Dubbeltest kan minska cancerfall

Blekinge först i landet att införa vaccin mot livmoderhalscancer   Cigarettrök gör HPV flera gånger farligare

 Allvarliga biverkningar av HPV-vaccinet Gardasil rapporterade       HPV-infektion bakom ökning av tonsillcancer  

   Biverkningar av Gardasil under bevakning efter dödsfall   men   Risker med cancervaccin tonas ner

 Organiserad förbättring av cervixcancerpreventionen   Kunskapsluckor finns om HPV-vaccin

 Fattiga kvinnor ska cancertestas    HPV-vaccinet Cervarix in i förmånen

 Provtagning hemma kan spåra cancervirus     Invandrarkvinnor får oftare livmoderhalscancer

 Screening minskar risken för livmoderhalscancer genom att  kvinnor som är i riskzonen fångas upp tidigt

 HPV-vaccin till alla flickor i årskurs 5–6   Socialstyrelsens beslut om HPV-vaccin är inte seriöst

 Varje år drabbas 100 kvinnor i Sverige av cervixcancer i onödan   Nej till Gardasil för äldre 

 Cancertest kan göras effektivare    Immunförsvaret påverkar risken för livmoderhalscancer

 Kraftig ökning av HPV-positiv tonsillcancer    Nytt hemtest för livmoderhalscancer   Cancervirus på tillbakagång

 * Kvinnligt könshormon en prognosmarkör vid livmoderhalscancer?

 
 Urinblåsecancer 

Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling     Cancer i urinblåsan   

Cellgift i urinblåsan efter canceroperation onödigt     Urinrörscancer    Ventrikeltumör    Urostomi  

Världsunik canceroperation med hjälp av robot på ettårig pojke *  Intensiv behandling inte bättre mot blåscancer

Äggstockscancer

    Äggstockscancer    Könshormonernas effekter vid äggstockscancer     Cancer i äggstockarna 

P-piller skyddar mot äggstockscancer   P-piller ger varaktigt skydd mot cancer i äggstockarna

Ny biologisk klassificering av äggstockscancer - En möjlighet till bättre överlevnad

Skonsammare behandling mot äggstockscancer   * Hans forskning - ett genombrott

Mer om östrogen och cancer  (Kommer denna rapport äntligen att förändra läkarnas attityd till östrogen ?)

 Läkaren gav Susanne tre år att leva    Dyr cellgiftsbehandling med svåra biverkningar gav inte bättre resultat

 Metoder för screening av äggstockscancer fungerade   Ny behandling mot äggstockscancer i sikte

  Hormonbehandling kan leda till cancer    Hormoner riskabla redan efter kort tid

Endast kvinnor med den västsvenska bröstcancergenen har ökad risk för äggstockscancer

Tillägg med Avastin förbättrar prognosen

 

 Vestibulit   Behandling

Ändtarmscancer

Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling  Tjock- och ändtarmscancer

Ögoncancer  

Nytt hopp för bot av ögoncancer        Cancer i ögonen     Mobilen kan ge ögontumörer  Retinoblastom Ögonmelanom

Tumörer i öron och hörselnerver   Akustikusneurinom  Cholesteatom

Forskning

  Central faktor bakom cancer i huvud- och halsregionen under luppen  

Spiral ska behandla livmodercancer

 

Mer om egenbehandling och om hur olika näringsämnen kan inverka på sjukdomsförlopp hittar Du i min bok Finn Dina vägar till bättre hälsa. Läs kapitel 9, 16, 17, 18 och 21 först. Prioritera  också forskningshänvisningarna i 10 - 13 och kapitlen 5,6 och 7som handlar om blodet, immun-försvaret och om den viktiga SyraBas-balansen.

 

Cancer     Bröstcancer     Lungcancer     Prostatacancer      Övrig cancer     Hälsoinfo     Boken     Till startsidan
 


Uppdaterad 060321