www.narrator.se

Information om sjukdomar i hjärta och kärl

 

Senaste revidering
2010-08-31

Bokmärken

Allmänt

Kärlskador

Blodkärlsdemens

Diagnosmetoder

Blodfetter

Blodtrycket

Datortomografi

Kranskärlsröntgen

Ultraljud

Ögonundersökning

Ankeltrycksmätning

Hjärtklappning

Kärlkramp

Flimmer

Hjärtinfarkt

Hjärtsvikt

Plötslig hjärtdöd

Hjärtklaffsjukdomar

Inre blödningar

Hjärtkirurgi

Samband

Åderbråck

Forskning o allmänt

Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund

Hjärtebarns-
föreningen

Svenska Hypertonisällskapet

Donationsregistret

*

Läkemedelsverket

Förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

*

Testa din risk för sjukdom i hjärta/kärl
 

Samband mellan impotens och begynnande hjärt/kärlproblem

Fler hjärtsjuka dör i väntan på operation

Läs och lär om biverkningar

Sambandet mun och hjärta

Kan DHEA orsaka hjärt-infarkt? se Rön & Råd!

Santa Monica öppnar behandlingscenter i Falköping

Information om läkemedelsutlösande stentar
 

Annorlunda
kolesterol hos överviktiga

 Crestor hejdar åderförkalkning

Naturläkemedel med  sågpalmetto kan för- stärka effekten av Waran

Waran toppar bi- verkningslistan igen

Ny behandling vid
risk för blodpropp

Genetiska skillnader försvårar blodproppsbehandling

Impotens visar på risk för hjärtsjukdom

Många fler överlever efter ett hjärtstopp

Fett på gott och ont;
Om ditt kolesterol

 Sms varnar hjärtpatienter

 Siesta skyddar mot hjärtattack

Vanlig hjärtmedicin ökar dödligheten

 Läkemedelsstentar ökar inte dödsrisk

 Nya riktlinjer för hjärtsjukvård

Lund först med ny metod för hjärtkirurgi

Resurserna räcker inte för hjärtsjuka

Telemedicin: Carista hjälper Börje

 Nya bud (igen) om läkemedelsstentar

 Mätning av blodtryck på natten bättre än på dagen

Platsbrist kan ha orsakat dödsfall

 Oförklarad bröstsmärta gör lika ont som infarkt

 Ny dödlig genetisk hjärtsjukdom upptäckt

Mun mot mun-metod kan vara överflödig vid hjärtstopp

Hjärtsjuka och deras makar kan sällan hjärt-lungräddning

  Hjärtinfarkten lärde Ingrid säga nej

Halverad hjärtdöd på två decennier

 Lathund för behandling av kranskärlssjukdom

 Aggrastat ska ges redan i ambulansen

 Hjärtläkemedel farligare för kvinnor än män

 

Klicka på bilden !

 Fler överlever hjärtstopp i Stockholm

*Sotalol-preparat inte längre utbytbara

* Depression ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom

 


Sök senaste nytt på denna sida med hjälp av sökfunktionen
Ctrl-F i Windows  resp. Cmnd-F i Macintosh!
(Visas nederst på sidan)

Skriv sedan * eller aktuell rubrik


Sjukdomar i hjärta och kärl

svarar tillsammans med cancer för merparten av  dödsorsakerna inom sjukvården. Detta trots att stora framsteg har gjorts inom såväl diagnos, medicin och kirurgi. Kampanjer för vettigare kost och mera motion har förlängt livet på många av de drabbade som hörsammat uppmaningarna. Numera är det stavgång och vinpimplande som tillhör de preventiva skötebarnen, och bägge har har nått de svenska folkets gillande. Stavgången är utan tvekan av godo men framtiden får väl utvisa hur levern  mår om ett antal år för de som  bytt ut vinflaskans avslöjande emballage mot kartongviner, som inte ger omgivningen insyn i om glaset fyllts på några extra gånger. Det lär ju vara kultur att dricka vin, men personligen har jag aldrig tyckt att "vinalkisar" är mer kulturella än andra som hamnat i alkoholberoendets tröstlösa vardag. Spritreklam är förbjuden i TV, men hur ska den smygreklam som ständigt sker för viner i TV uppfattas. Är det någon som efter avslöjandena om hur det gått till inom Vin och Sprit och Systembolaget tror att vinprovarna i TV och Tidningar inte uppvaktas av producenterna? Vem säger till svenska folket att man kan äta ett äpple om dagen, vilket också har skyddseffekt men utan att skada levern? Vilket är bäst i längden? Man behöver inte vara absolutist för att vara realist.

Se även sidan Blodet

Allmänt om hjärtats - och kärlens sjukdomar

 
Hjärtats uppbyggnad  Hjärtats funktion   Blodomloppet  
Kardiovaskulära systemet    Kranskärlens uppgift  

 Hjärt- och Kärlsjukdomar  Om hjärt- och lungsjukdomar    Upplagring av järn i hjärtat

Om kärlkramp hjärtinfarkt hjärtsvikt arytmi      Sekundär hypertoni   Blåsljud  Vad är blåsljud?  

Buergers sjukdom  Hjärtklappning    Bot för hjärtförstoring i sikte   Idrottshjärta    Vanligt hjärtfel är ärftligt 

Fett påverkar hjärtat innan det ger diabetes   Övervikt ökar hjärtrisken oberoende av blodtrycket

 Perikardit och Myokardit   Debattinlägg  Alla män med potensproblem bör kollas för hjärt-kärlsjukdom   

Tidig upptäckt av känd medfödd hjärtdefekt möjlig     Stress kan göra dig hjärtsjuk

 Ny insikt om vem som får hjärt-kärlsjukdomar   Bärbar hjärtmaskin räddar många liv

Hälften så många 50-åriga män får hjärtinfarkt idag som 1963 

 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008: Användning av defibrillator och sviktpacemaker ska öka

* Enbart hjärtmassage lika bra som mun-mot-munmetoden

 Makuladegeneration ökar risken för hjärtdödlighet     Sämre överlevnad vid hjärtstillestånd på natten

 Nya riktlinjer för hjärtsjukvården    Blåsljud över karotis – markör för kardiovaskulär död?

 Livsstilens betydelse för risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar    Lite sömn farligt för hjärtat 

 Erektil dysfunktion – varning för framtida hjärtsjukdom    Daglig acetylsalicylsyra bra för hjärtat

 Ökad risk med förhöjd hjärtfrekvens   Vanliga genförändringar kan ge hjärt-kärlsjukdomar

  Hjärt-lungröntgen på akuta hjärtpatienter ifrågasätts   Generika lika bra som originalet vid hjärt-kärlsjukdom

  Läkemedel som innehåller sotalol är inte längre utbytbara    Voltaren kan ge hjärtinfarkt

 Vägtrafikbuller i boendemiljön kan öka risken för hjärtinfarkt   Dold folksjukdom farligare än befarat

 Biomarkörer obetydliga för bedömning av hjärt-kärlrisk    Ny modell ger bättre hjärtrisk

 Riskmarkörer för förstagångshjärtinfarkt  Stark koppling mellan SLE-gen och hjärtkärlsjukdom

 Bättre stresshantering hjälper hjärtpatienter   Kvinnor får lika bra hjärtsjukvård som män

Tandläkare kan avgöra vem som riskerar hjärtinfarkt    Varför dieselpartiklar kan försämra hjärt-kärlsjukdom

 Bantningsmedel kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke    Bantningsmedlet Reductil dras in

 Goda resultat med nytt vaccin mot åderförkalkning  

* Högt systoliskt blodtryck vid akut bröstsmärta innebär bra prognos  * Rön om Hjärta/Kärl

Kärlskador

 Aortaförträngning (Koarktation)   

 Aortan var lika smal som toppen på en tändsticka     Aortautbuktning (Abdominellt  aortaneurysm; )

  Arterioskleros     Blodpropp   Lungemboli    Risk för blodpropp fördubblad efter fyra timmars flygresa

Sjukligt vidgad artär (Aneurysm)   Takayahus arterit   Vaskulitsjukdomar   Åderförkalkning  

 Höjd snabbsänka kan motverka åderförkalkning   Deprimerade högstadieflickor har sämre blodkärl

  Immunceller skyddar mot åderförkalkning  Gener till skydd mot åderförkalkning hittade

Åderförkalkningens mekanismer och gener kartlagda      Veganmat skyddar hjärtat

 Bästa boten mot åderbråck     Studie rörande aortastenos gav kontroversiellt cancerlarm

* ”Tapetsering” av aorta räddade livet på patient

Blodkärlsdemens

Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling

    

Symtom och undersökning

Diagnosmetoder

Angiografi  Blodtrycksmätning  Arbets-EKG   Vilo-EKG   EKG-undersökning    Högersidig hjärtkateterisering

 Allmänläkare dåliga på EKG-analys   Ny undersökningsmetod minskar risker och obehag för hjärtpatienter

 Blodprov avslöjar risk för infarkt   Praktikertjänst satsar på hälsokoll hos tandläkare    Hjärtdöd kan förutsägas

      Nya markörer kan förbättra riskbedömning av hjärt–kärlsjukdom    Datorn blir EKG-expert

 Kärlundersökningar onödiga för att förutspå hjärt-kärlhändelser   Kranskärlsröntgen inte bra för alla

 Ny typ av blodfettmätning fungerar bättre än vanliga kolesteroltester

* Ställde diagnos på nätet – upptäckte hjärtinfarkt som läkaren missade 

Blodfetter

  Vad beror höga blodfetter på?     Diagnos och vård     Fettomsättningen  Om fettsyror

  För högt kolesterol   Sänk dina blodfetter utan piller   Nytt läkemedel halverade svårsänkt kolesterolvärde 

Förhöjda blodfettsvärden ”Äldre kvinnor är i riskzonen”     Nytt medel sänker ditt kolesterol

 Välkänd mekanism höjer det goda kolesterolet     Blodkolesterol förknippat med hjärnförändringar

 Lovande kolesterolsänkande läkemedel       Högt värde på det goda kolesterolet ökade hjärtrisk

 Blodfettmedel utan säker effekt    Fetmamedel räddar inte hjärtat   Sänkta blodfetter fördröjer inte klaffsjukdom

 Lyssna och lär om blodfetter       Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l

  Crestor skyddar hjärtat vid normala blodfetter  *  TLV-beslut om Crestor överklagas av tillverkaren

 Simvastatin för kardiovaskulär prevention hos högriskpatienter med ordinära till måttligt förhöjda lipidnivåer

Blodtrycket

                                         Högt blodtryck                                                                  Lågt blodtryck

Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling                       Lågt blodtryck

Hur man mäter högt blodtryck och hur man handlägger patienter med högt blodtryck

Pulmonell hypertension     Undersökning vid pulmonell hypertension   Behandling av pulmonell hypertension

Vården missar blodtryckspatienter     Buller kan orsaka högt blodtryck   Protein i hjärnan ger högt blodtryck

Datorprogram minskar risk för hjärt-kärlsjukdom     ”Titta inte bara på blodtrycket”  

Betablockerare vid högt blodtryck?    För högt blodtryck negligeras av både läkare och patient   

Sänk blodtrycket - Ät mindre salt!      Snusvarning utfärdas i studie från Umeåforskare

Lågt natt-blodtryck skadligt för äldres hjärnor?    Olämpligt kombinera medel mot högt blodtryck för riskpatient

 Kalciumantagonist att föredra vid kombinationsbehandling   24-timmarstryck hittar kärlsjuka i riskzonen

 Fetma och högt blodtryck kopplat till hjärtsjukdom    

 Läkemedelsverket varnar: Blodtryckssänkare kan försämra njurfunktion

RAAS (Renin-angiotensin-aldosteron-systemet) är ett sätt för kroppen att förhindra lågt blodtryck med hjälp av en koordinerad effekt av hormonerna angiotensin och renin.

 Betablockare olämpliga för patienter med högt blodtryck    Ny kombination av blodtrycksmedel effektfull

 Varning!  * Viagra med fel medicin livsfarligt 

* Högt systoliskt blodtryck vid akut bröstsmärta innebär bra prognos

Datortomografi

Varför görs undersökningen?   Hur går undersökningen till?     Datortomografi  (Vårdguiden) 

 64 kanals datortomografi effektiv vid diagnos av kranskärlsförträngning

 Kranskärlsröntgen

Varför görs undersökningen?  Hur går den till?      Kranskärlsröntgen (Vårdguiden)

  Kranskärlsröntgen på rutin skadligt för kvinnor 

Ta pulsen
Varför görs undersökningen?      Hur gör man?

Ultraljudsundersökning

Varför görs undersökningen?  Hur går undersökningen till?    Ultraljudsundersökning(Vårdguiden)

Ultraljudsmätning ger säkrare hjärtoperationer      Ny metod för att spåra hjärtinfarkt

Ultraljud bra metod att undersöka blodkärl

Ögonundersökning

 Ögonundersökning kan förutsäga framtida hjärtdöd

Ankeltrycksmätning

Ankeltrycksmätning med doppler      Forskare vill screena för artärsjukdom

 Benartärsjukdom kan upptäckas tidigare

Behandling av några hjärtrelaterade sjukdomar

Hjärtklappning,   Hjärtmuskelinflammation

Hjärtklappning (Vårdguiden)  Hjärtmuskelinflammation   Hjärtrusningar

* ABC om Takykardi på akuten

Hål i skiljeväggen mellan förmaken

    71-åringens medfödda skada gav helt motstridiga symtom    Hål i hjärtat kan ge syrebrist om du snarkar 

Sargat hjärta lagas med ny teknik    Så går operationen till

Kärlkramp

  Översikt    Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling   Läkemedel vid kärlkramp

   Behandling av kärlkramp (Vårdguiden)     Tryckmanschetter hjälper mot svår kärlkramp

Kärlkramp i benen

Arteriell cirkulationsinsuffiens i benen (Caudicatio intermittens)

Vad händer i kroppen?    Symtom och diagnos    Vård och behandling

  Smärta vid claudicatio minskar måttligt med Pletal

Flimmer allmänt

 Första ablationen i Sverige gjord med ny titthålsteknik    Stor skillnad i vård av hjärtflimmer    

 Högre dödlighet med digoxin     Nanopartiklar orsakar hjärtflimmer    Hjärtflimmer/fladder

 Bättre Waranbehandling i Malmö med hjälp av datastöd      Ny behandling hopp för hjärtsjuka

Medel mot flimmer minskade risk att dö     Rytmreglerande läkemedel sänker dödligheten

 Förmaksflimmer en varningssignal    Snårigt om antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer

 Noggrann uppföljning av förmaksflimmer efter hjärtkirurgi nödvändig

* Banbrytande resultat för nytt läkemedel vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer attackvis

Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling

Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia   Storväxta ynglingar får oftare förmaksflimmer

Förmaksflimmer kroniskt

Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling

Kammarflimmer

Livsfarliga rytmer och stärkande strömmar   Hjälp ditt hjärta  

Hjärtinfarkt

     Symtom och diagnos    Vård och behandling    Hjärtinfarkt (Vårdguiden) 

Om hjärtinfarkt - symtom och livsviktiga råd   * Psychosocial uppföljning efter hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt i samband med kranskärlsoperation - en förbisedd komplikation    Vanlig bakterie kan ge infarkt

Allt fler kvinnor drabbas av akut hjärtinfarkt   Käksmärta tidig signal om infarkt  

Måttlig övervikt kan ge hjärtinfarkt      Första snabba nedkylningen av vaken patient med hjärtinfarkt

Tryck på bröstkorgen bäst vid hjärtinfarkt  Jag fattade inte att jag hade fått en hjärtinfarkt  

Diabetesläkemedel ökar risken för hjärtinfarkt   Sömnapné medför risk för hjärtinfarkt  

 Resistens mot ASA ökar risken för ny infarkt   Studie bekräftar risk för ASA-resistens     

 Diabetesläkemedel ökar risk för hjärtproblem     Snusning ökar risk för dödlig hjärtinfarkt   

 Färre hjärtinfarkter efter rökförbud    Stamceller kan läka hjärtinfarkt    Risken för hjärtinfarkt ärftlig  

Behandling av akut hjärtinfarkt i Norge, tankar om utvecklingsriktningen  Dödlighet efter infarkt högre i norr  

   Rehabilitering minskade dödligheten efter infarkt  Täta läkemedelsutbyten för hjärtinfarktpatienter

    Blodprov avslöjar risk för infarkt    Mycket frukt och grönt ger gott hopp för hjärtat 

 Lättare att bedöma risken för hjärtinfarkt tack vare ny teknik     Protein läker infarktskadat hjärta

 Största delen av hjärtinfarkterna kan vara okända för patienten    Herpes orsak till hjärtinfarkt

Möjligt vaccin mot hjärtinfarkt och stroke    Kalcium kan öka risk för infarkt  Genfynd kan förebygga hjärtinfarkt 

  Minst 6 av 10 hjärtinfarkter kan förebyggas    Långtidsprognos vid hjärtinfarkt sämre än väntat

     Män och kvinnor behandlas lika     Hög dödlighet bland hjärtinfarktpatienter som inte vårdats på HIA

 Rätt avdelning avgör vid infarkt    Diagnos: Infarkt    Billigt läkemedel kan minska hjärtskador

 Lotta drabbades av hjärtinfarkt vid 38  Immunhämmande läkemedel kan minska skada vid infarkt

Rekordlåg dödlighet i hjärtinfarkt   Vioxx ökar risken för hjärtinfarkt även på längre sikt

 Fet salt mat ökar hjärtrisk  Fler infarkter vid tidsomställning     Halverad risk för hjärtinfarkt

 Vioxx-patienter kan få ny chans att få ersättning  Genetisk koppling mellan astma och hjärtinfarkt

 Genfynd kan förebygga hjärtinfarkt   Uttalad trötthet vanligt efter hjärtinfarkt

  Välfungerande sexliv efter en hjärtinfarkt    Hjärtinfarktvård under lupp  

 Ticagrelor minskar dödligheten vid akuta koronara syndrom  Misstänkt akut koronart syndrom

 Uppdämd jobbstress dödar   Goda resultat för nytt infarktmedel 

 *  Ålder och hjärtsvikt ökar dödsrisken efter hjärtinfarkt  

 

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt  (Hjärtinsufiens) 

Vad är hjärtsvikt ?   Vad händer i kroppen?   Symtom och diagnos    Vård och behandling   Hjärtsvikt (VG)  

Info från hjärt- och Lungfonden    Ny studie   Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation  

Behandling av hjärtsvikt      Kvinnor med hjärtsvikt bör undersökas oftare med ultraljud 

Vanligt blodprov kan visa risk för hjärtsvikt   Handen på hjärtat – hur mår dina hjärtsviktspatienter?  

Brister i diagnostik och behandling av hjärtsvikt   Mer hjärtsvikt med glitazoner 

   Ett liv i berg- och dalbana – att leva med hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård

Pacemaker vid hjärtsvikt kostnadseffektiv enligt svensk studie        Peptid förutspår risk för död i hjärtsvikt

Insulinresistens påverkar risk för hjärtsvikt    Studie ska ge svar om hjärtsvikt   Hög överlevnad vid hjärtstopp

 Glitazoner kopplas än en gång till risk för hjärtsvikt    Crestor påverkade inte dödlighet vid hjärtsvikt    

 Två av tre patienter med hjärtsvikt får otillräcklig behandling  Dåligt skydd av rosuvastatin vid hjärtsvikt    

  Läkemedelsjämförelser vid hjärtsvikt   Bättre datorstöd behövs vid behandling av hjärtsvikt

Vårdprogram för hjärtsviktpatienter    Vård hemma lika bra och billigare än sjukhusvård vid kronisk hjärtsvikt

 Var dödligt hjärtsjuk – visste inget       Genetisk avvikelse ger samma effekt som betablockerare

 Oupptäckt KOL vanlig hos sviktpatienter    Hjärtsviktsmedel eller dopingpreparat?

 Ny skonsam behandling för svårt hjärtsjuka   Återställd rytm minskar inte dödsrisk vid hjärtsvikt

 Omega-3 bättre än läkemedel vid hjärtsvikt    Patienter med hjärtsvikt ska inte behandlas med statiner

 Andfåddhet kan bero på hjärtsvikt     Självkritiska läkare medgav brister i vård av hjärtsvikt

 Hjärtförening kritisk till lottdragning    Läkemedel rår inte på hjärtsvikt  * Pacemaker mot hjärtsvikt effektivt

* Bra resultat av pulssänkning med nytt hjärtsviktsläkemedel


Plötslig hjärtdöd

Vad är plötslig hjärtdöd?    Tävlingsidrottare inte överrepresenterade vid plötslig hjärtdöd 

En av 300 kan ha dödligt hjärtfel   En av de vanligaste dödsorsakerna

  Nus först i Sverige med metod som kan förhindra plötslig hjärtdöd    Orten avgör vem som överlever

 SÖS får IT-priset ” Årets idé” för hjärtstoppshjälp      Iskall behandling räddade Magnus liv

 Nedkylning bra för hjärtstoppspatienter   Defibrillatorer i brandbilar ökar överlevnad efter hjärtstopp

 Fler ska överleva hjärtstopp   Risk för plötslig hjärtdöd vid behandling med andra generationens antipsykotika

 Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen   *  Ny förklaring till hjärtstopp

 

Hjärtklaffsjukdomar

Vad händer i kroppen?    Symtom och diagnos    Vård och behandling    Hjärtklaffsjukdomar (Vårdguiden) 

Parkinsonläkemedlet Kabergolin kan skada hjärtklaffarna   Perkutan behandling av aortastenos här för att stanna

Kvinnors situation vid hjärtsjukdomar

    Kvinnor bedöms annorlunda   Behandling 

  Goda resultat med tillväxthormon till kvinnor efter klimakteriet    Fler kvinnor under 45 dör i hjärtsjukdom

* Stresskurs räddar livet på kvinnor

*
Inre blödningar

Vad beror det på   Diagnos och vård   Inre blödningar (Vårdguiden) 

Ny metod stoppar svåra inre blödningar utan operation

 Interaktion mellan Waran (warfarin) och grapefruktkärneextrakt   Grönt te kan minska effekten av Waran

 Ny studie visar risker med blodförtunnande behandling

Ballongvidgning av kranskärl

Varför ges behandlingen?      Hur går behandlingen till?    Ballongvidgning (Vårdguiden)

 Grönt ljus för Plavix-konkurrent

Hjärtkirurgi

Allmänt

 Renat blod minskade komplikationer efter hjärtkirurgi   Ny känslig mätmetod kan rädda liv efter hjärtkirurgi

Sänkning av kroppstemperaturen efter hävt hjärtstopp     Kyla blir allt hetare som behandlingsmetod  

 Kritik mot ny operationsmetod   Implanterbar defibrillator   Bra med kärlkirurgisk simulator    

   Infektioner efter hjärtkirurgi kan halveras    Stroke som komplikation vid hjärtkirurgi  

 Blodprov avgörande för operation   Cytomegalvirusinfektioner     Bypass-operation säkrare än stentar

 Öppen hjärtkirurgi påverkar familjelivet flera år efter operation    Hjärtingrepp kan vara riskfyllt för kvinnor

 Betablockad under kirurgi – på väg ut?   Operation ger inte bättre livskvalitet för hjärtpatienter

 Tryckmätning positivt vid kärlingrepp  * Ny behandlingsmetod i sikte inom hjärtkirurgi

* Hjärtpumpar räddar liv

Byte av Hjärtklaffar

Vård och behandling vid hjärtklaffsjukdomar         

Patient fick världsunik svensk hjärtklaff   Klaffbyte utan öppen kirurgi mer skonsam för patienten

  Ny teknik skonsammare för sköra hjärtpatienter         Aortaklaff byts via ljumsken  

 Aldrig för gammal för en ny hjärtklaff

Kranskärlsförträngning behandling och kranskärlskirurgi

Varför görs bypass-operation?     Hur går den till?     Bypassoperation (Vårdguiden)

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer inom kardiologi

 Avstängt blodflöde i armen kan skydda hjärtopererad  Ballongvidgning sänker dödligheten

Infektionsrisk efter kranskärlsoperation kartlagd   Riskerna efter ballongvidgning kan minskas   

Ökad dödlighet hos patienter som fått läkemedelsavgivande stent i kranskärlen

  Skillnad mellan stentar enligt ny analys       Risken med stentar tonas ned    Studie med aprotinin stoppas

Cirkulerande blodceller kan bidra till ny kärlförträngning  

Rekommendationer för behandling av kranskärlssjukdom med klopidogrel (Plavix) som tillägg till Trombyl

 Ny information om läkemedelsavgivande stentar - version för allmänheten

 Ökad kunskap om varför bypassförträngningar uppstår     Blödningshämmare ökade risk att dö vid bypass

 Ny generation stentar på väg    Biologiskt nedbrytbar stent ger lovande resultat  * Ny sorts stent fungerade bra

Att få en pacemaker /defibrilator

  Varför ges behandlingen?   Hur går behandlingen till?    Om Pacemaker      Pacemaker för barn  

Defibrilator   Extern pacemaker från Medtronic kan oväntat sluta ge avsedd stimulans

 Varning utfärdad för komponent till implanterbar defibrilator

 Kranskärsundersökning, Hjärtbiopsier, Ballongutvidgning, Pacemaker

       Behandlingsmöjligheter med akupunktur   Hörlurar till MP3-spelare kan störa pacemakers

* Ny sorts pacemaker fungerar ihop med magnetkamera

    Hjärttransplantation

Hjärttransplantation      Hjärtpump

Alexander har hjärta av plast   Smart vårdkedja från infarkt till hjärtbyte räddade Claes liv

 Diabetiker ska också kunna få ett nytt hjärta   Patient fick nytt konstgjort hjärta

* Plasthjärta utbytt mot riktigt

Samband

Hjärtsjukdom och diabetes   Övervikt/Blodtryck    Om Waran   Stress    Motionsråd    Magnesium  

Glykemiskt index    Läkemedelsrisker    Tips från Helhetsdoktorn    Magsårsbakterie kan ge hjärtsjukdom

Fasta kan minska risk för hjärt-kärlsjukdom     Inte alltid hälsofarligt att vara fet    Fullkorn bra för hjärtat

B-vitaminkombinationer kan öka risken för hjärtkärlsjukdom  Lättmjölk kan skydda hjärtat (Är vatten ännu bättre?)

   Oro dubblerar risker hos hjärtpatienter   Hormonersättning ökade hjärtrisken hos äldre kvinnor

 Värktabletter kan ge hjärtproblem       Läs detta om värktabletten Diklofenak!  

 P-piller ökar risken för åderförkalkning      Mjölk i te saboterar skyddande effekt för hjärtat

Nya riskfaktorer för kranskärlssjukdom klarlagda    Dieselavgaser särskilt farliga för hjärtsjuka 

    Studie förklarar varför motion är bra för hjärtat    Fet kost i kombination med brist på grönt dåligt för hjärtat

Färre dagar på sjukhus för hjärtpatienter som får statinpreparat   Hjärtsjuklighet ökar risken för höftfrakturer 

Snabba kolhydrater ökar risk för hjärtsjukdom hos kvinnor    Ökad risk för hjärtinfarkt bland bussförare 

 Kaffe kan minska risken för hjärtkärlsjukdom bland kvinnor   Koffeinhaltiga livsmedel möjlig risk för hjärtat   

  Höga nivåer av antikroppen aPC skyddar mot åderförkalkning   Svält leder till hjärtproblem långt senare

   Långvarigt snusande ökar risken för död i hjärt-kärlsjukdomar och stroke     Kalcium i kärl visar hjärtrisk

  Nya bud om varför träning är bra för hjärtat    Grönt te förlänger livet enligt studie 

Undersökning: Att äta bär är hälsosamt för hjärta och blodkärl     Snabba kolhydrater skadar hjärtat

Migration ökar risken för hjärt-kärlsjukdom   Underfunktion i sköldkörteln kopplad till ökad hjärtrisk

 Därför ger dieselpartiklar hjärt-kärlsjukdom   D-vitamin skydd mot hjärtinfarkt 

 Aktiv livsstil bakom massajers skydd mot hjärt-kärlsjukdom   Munhälsa kan vara indikator på hjärt–kärlsjukdom

 Nya rön om vinets goda egenskaper   Små mängder vin kan skada hjärtat   Cancerframkallande gift i vin

 Arbete med vibrerande maskiner ökar risken för hjärtinfarkt   

 Ledgångsreumatism ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar   Stort midjemått fördubblade risken att dö för tidigt

Omega-3 kan göra kroniskt sjuka patienter mindre magra    Solande skyddar mot blodpropp

 Kombination av Plavix och magsyrahämmare ökade risken för hjärtdöd

* Bisfenol A kopplas till hjärtsjukdom

 Åderbråck

Åderbråck (Varicer)    Åderbråck - inget nödvändigt ont    

Pulsåderbråck

    Pulsåderbråck (Aneurysm)      Måste pulsåderbråck opereras?    Pulsåderbråck på aorta (aortaaneurysm)

Massundersökning av kroppspulsådern räddar liv         Nyttan med screening överväger risker  

Svåra val kring medicinska behandlingar

Ljumskbråck

Vad händer i kroppen?     Symtom och diagnos    Vård och behandling

Perifer kärlsjukdom

 Bättre odds för patienter med pulsåderbråck i benet

  Perifer kärlsjukdom – en viktig manifestation av ateroskleros

Diverse

  Hjärtlöst    Färska bär kan sänka kolesterol     Viktigt att veta innan operation

Forskning och allmänt

     Svårt att ändra livsstil för att slippa hjärt- och kärlsjukdom    

Hälften av alla svenskar över 60 år använder läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdom

 Hjärtsjukas trötthet är i huvudsak fysisk     Patienten dog – kirurgen får 900 000 kronor 

      Ny teknik att diagnosticera hjärtfel hos hund kan komma till nytta även inom humanvården ?

     Behandling med statiner effektiv i tidiga år      Varning för ”örtpreparatet” ViaMax Power Tabs+   

     Snabb ökning av förebyggande hjärtläkemedel till unga       Reparera hjärtat med stamceller  

Farligt för patienter med kranskärlssjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller kraftigt förhöjt blodtryck.

      Rön om gener blåser liv i hjärtforskning   Hjärtats celler förnyas under hela livet

 Luftföroreningar ökar risken för hjärtrusningar   * Ny typ av stamceller fixade hjärtskada hos försöksmöss

 

I min bok har jag dels redovisat Norsjöstudien i Kapitel 14 samt att det finns alternativ till Ballongutvidgning och Bypass-operationer nämligen EDTA-behandling. Läs också om E-vitamin, Essentiella fettsyror, Ginseng, Magnesium, Vitlök, Q10, SNP för att ta några exempel.

Innehållsförteckning
Recensioner
Till startsidan

 

 

 

 

Ändrad sidstandard 2010-08-31