www.narrator.se
 

 Startsida för Narrators webbplats!

(Visas bäst i MS-Explorer; Skärmupplösning 1152x864, Textstorlek = Mellan)
 

Senaste uppdatering
2012-01-29

Om Narrator

Översikt

Uppdateringar

Google

hitta.se
eniro.se

Vem ringde?

Gula sidorna

Riktnummer

 

 

Hittar du felaktiga länkar eller sakfel ber jag dig maila

torsten@narrator.se

 

 Senaste nytt  finns på sidan

 Uppdateringar

 

Kopiera en genväg till Ditt skrivbord

 


http://www.narrator.se

 

Sökinstruktion

för specifika hälsoproblem

 

Har du erfarenheter som du vill delge andra drabbade under Rön&Råd?

Sänd då din artikel till

narrator@narrator.se

 

 

 

 Sök via Google för sjukdomar och

 annat på Narrators Webbplats
     Skriv in vad du söker!   
 


 

Fick Du meddelandet Ett popup-fönster blockerades när Du öppnade denna sida ? Läs då anvisningen längst ner på denna sida!


Boken

Hälsoinfo

Rön&Råd

Hälsokost mm

Terapeuter

Vidga Dina vyer

Värt att veta

 Allm. länkar

Kunskap är en lätt börda - ibland är den livsvikltig - www.narrator.se ger dig nyckeln till ett kunskapsarkiv i hälsofrågor

Välkommen till denna webbplats vars målsättning är att ge Dig saklig information om hälsa och hälsoproblem.

Sidan finansieras utan ekonomisk hjälp av extern reklam eller i form av PopUps eller annat. Däremot kan vi inte påverka cookies, PopUps och reklam från länkade webbsidor, från vårt webbhotell eller serverbolag. Narrator AB kan heller inte ta ansvar för att den information som finns att tillgå på länkarna i alla stycken är korrekt, utan detta måste varje besökare själv ta ställning till. Allt för ofta har det visat sig att t.o.m. Läkemedelsverket måste revidera information om läkemedel efter något år när den erfarenhetsmässigt visat sig vara felaktig.

På begäran har infogats en sida Översikt som gör det lättare för Dig att överblicka innehållet och hitta det Du söker. Det har också ifrågasatts varför länkar till Google och telefonkataloger på indexsidan. Bakgrunden är att det ibland av olika anledningar händer att det  inte går att öppna länkar. Besökaren kan då själv snabbt  göra ett försök via Googles sökmotor. Även telefonnummer kan bli inaktuella. Därför finns dessa länkar tillgängliga på startsidan. Under Allmänna länkar når Du snabbt  några webbsidor av allmän karaktär, för bankärenden, bilprovning och mycket annat som kan vara Dig till nytta. Det minskar risken för felskrivning och därmed risken för modemkapning om Du har modem, och för virusangrepp om Du har bredband.

När du blivit hemtam på sidan finner du snart att det är ett snabbt sätt få tillgång till framför allt den hälsoinformation du söker. Under Uppdateringar kan Du följa vad som ändras på hemsidan.

Narrator AB

Torsten Schönfeldt


Läs om GI-skolan!           Börja dagen med Solhälsningen!                 Träning för nybörjare


 2010-10-18  var antalet 332 544 besökare  sedan  04-01-01enligt statistikuppgifter från One.com
Under 2005 hade denna sida 19. 498 besök.  Under 2006 ökade antalet besökt till  30 958 För 2007 blev antalet besökare 44 719.
Under 2008 har sidan  haft 67 933  besök  Under 2009 har sidan haft 78 243 besökare

 Sänd dina vänner länken http://www.narrator.se så kan den förhoppningsvis komma ännu fler till nytta !


Här kan du läsa  hur Du ska göra för att komma in på sidan om Du fått  meddelandet Ett popup-fönster blockerades när Du öppnade denna sida.

1     Öppna Explorer! På raden längst upp på skärmbilden hittar du Verktyg

2     Öppna  denna meny! Klicka på Internet-alternativ!

3     Välj Sekretess! Bocka Popupfönster! 

4     Klicka på Inställningar!

5    I rutan adress till webbplats som du vill tillåta skriver du http://www.narrator.se 

 

När du bekräftat Dina inställningar ska Du kunna öppna alla interna sidor utan problem.

Som framgår ovan drivs hemsidan ideellt och att förhoppningen är att den ska vara till nytta för alla dem som söker information i frågor om sin hälsa såväl preventivt som när sjukdomen slagit rot. Dessutom finns under Värt att veta några artiklar om global miljö, astronomisk forskning mm. som kan påverka vår framtid. Vidga Dina vyer är till för Dig som är intresserad av existentiella frågor.

Katrineholm den 13 december 2006
Torsten Schönfeldt

Sidstandard uppdaterad 060320